Sr. No.

NAME OF DIVISIONAL OFFICERS

NAME OF DIV. OFFICE

TELEPHONE NO.

1

KAMAL CHOTIYA

JAIPUR

0141-2221077

2

SITA RAM MEENA

KOTA

0744-2385275

3

MAHENDRA KUMAR SHARMA

UDAIPUR

0294-2410305

4

NIRANJAN SHAHU

AJMER

  

0145-2433544

5

BALAWAN SINGH

CHURU

01562-252899

6

SITA RAM SHARMA

JODHPUR

0291-2620987

7

HARIOM GAUTAM

BHARATPUR

05644-227200